• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
261 ที่ ศธ 0602/ว030 2017-02-17 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 และกิจกรรมรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2560 สำนักความร่วมมือ วอศ.เลย
260 ที่ ศธ 0624.9/ว 209 2017-02-17 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ วอศ.อุดรธานี วอศ.เลย
259 ที่ ศธ 0627.2/ว0277 2017-02-17 หนังสือราชการภายนอก บิดาของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ถึงแก่กรรม วอศ.อุบล วอศ.เลย
258 ที่ ศธ 0636.17/147 2017-02-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร วก.แก้งคร้อ วอศ.เลย
257 ที่ ศธ 0635.19/ว0121 2017-02-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ วก.ขุนหาญ วอศ.เลย
256 ศธ 0636.17/147 2017-02-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทณศัพท์และโทรสาร วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
255 ที่ ศธ ๐๖36.37/147 2017-02-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมานยเลขโทรสาร วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยวิทยาลัยอาสชีวศึกษาเลย
254 ลย005/ว446 2017-02-15 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการ
253 ลย005/ว446 2017-02-15 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการ
251 ที่ ศธ 6133/ว106 2016-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
250 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
249 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
248 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
247 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
246 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
245 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
244 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
243 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
242 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
241 ที่ วช 0001.3/พิเศษ 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ